English Kurdi Türkçe
251 93 00

ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI

22.11.2021

Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, Övündüler Mah. Tarıma Dayalı İhtisas OSB, 109 Nolu Ada, 11 Nolu
Parsel adresinde Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan "Kesimhane,
Parçalama, Paketleme, Padok ve Kavurma Salonu (70 Büyükbaş adet/gün, 200 Küçükbaş adet/gün)"
projesine ait, Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) sunulan nihai Proje Tanıtım Dosyası
incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince; "Kesimhane, Parçalama, Paketleme, Padok ve
Kavurma Salonu (70 Büyükbaş adet/gün, 200 Küçükbaş adet/gün)" projesine Valiliğimizce (Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü) "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.