English Kurdi Türkçe
251 93 00

KOMİSYONLAR

23.08.2017

Meclis 1.Başkan Vekili                                              Meclis 2.Başkan Vekili
    Evin YELBOĞA                                                          Danyal BARÇİN

 

Meclis Katip Asil  Üyeler                                        Meclis Katip Yedek Üyeler

1- Gülami Seyyit CENGİZ                                            1-Uğur EREKLİ

2- Güzel KIZOĞLU                                                      2-Bahar CAN

 

 DAİMİ ENCÜMEN ÜYELERİ  

1- Mehmet Hasan FİDAN

2 - Güzel KIZOĞLU

3- Uğur EREKLİ

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK KOMİSYONU                                                                           
1- İhsan ÇUBUK  (Komisyon  Başkanı)  
2- Veysel MORAY                                      
3- Gülseren AKKUM
4-Fırat BATMAZ
5- Hıdır ÇAKIN

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU
1- Gülami Seyyid CENGİZ (Komisyon  Başkanı)
2-Abdulhay OKUMUŞ 
3-Evin YELBOĞA 
4-İbrahim Halil YUVANÇ 
5- Mehmet Şah  SAVAŞ           
 

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
1- Mehmet Hasan FİDAN (Komisyon  Başkanı)                              
2- Sevdet ACAR  
3-Ersel DOĞUŞ    
4- Fikret TUNÇ                                                                                                                                        
 5- Hıdır ÇAKIN   

                                                                                                                                      

İNCELEME VE ARAŞTIRMA KOMİSYONU
 1-Muhammed AKAR (Komisyon Başkanı)
 2- Necat ÖZBEY  
 3- Danyal BARÇİN                
 4-Cihan AKTAŞ             
 5- Umut ÖZEKİNCİ      

 

KADIN ERKEK EŞİTLİK VE KADIN  SOR.  ARAŞTIRMA KOMİSYONU
1- Güzel KIZOĞLU  (Komisyon Başkanı)
2-Panayır ÇELİK 
3-Derya DAMLA            
4- Nevide ÇAKIR            
5- Hürü ATAY ATICI                                                                                                                                            

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU
1- Uğur EREKLİ  (Komisyon Başkanı)
2-Mahmut  KARDAŞ 
3-Hüsnü ASLAN                                                                                                                                                                         
4- Mehmet Mahsun AYHAN     
5-Ramazan ÖZDEMİR              
 

 

EĞİTİM   VE  KÜLTÜR   KOMİSYONU
1- Gülami Seyyid CENGİZ  (Komisyon Başkanı)
2-Abdulhay OKUMUŞ
3-Erhan BİLİR                                                                                                                                                            
4-Ahmet  TEKİN 
5- Bedii ÖTER                         
 

                                                                                  

ENGELLİLER  KOMİSYONU
 1-Bahar CAN  (Komisyon Başkanı)
 2-Remzi DAŞKIN  
 3-Yüksel ALMAS 
 4-İhsan CELALOĞLU
 5-Filiz ÇAKMEN ACAR