English Kurdi Türkçe
251 93 00

Bağlar Belediyesi Basın Duyurusu

21.12.2018

 

BAĞLAR BELEDİYESİ BASIN DUYURUSU

 

Diyarbakır Söz Gazetesine ait internet sayfasının 20 Aralık 2018 tarihli "Yakışıyor mu? " konulu haberinde Mega Sanayi Sitesi yolunun yapımı ile ilgili olarak Belediyemizin engel çıkardığı ve anlamsız gerekçeler sunduğu belirtilmiştir.Ancak bu konu hakkında kamuoyu yanlış bilgilendirilmiştir.

            Esasen,Söz konusu bölgede 1/1000 uygulama imar planında yol,park,yeşil alan,otopark vb. alanların kamunun eline geçmesi için belediyemizce 3194 sayılı imar yasasının 18.madde uygulaması yapılmasına karar verilmiş olup,belediyemiz encümenin 11.10.2016 tarih ve 2016/256 sayılı kararı ile 18.madde uygulaması yapılmıştır. Arsa ve arazi düzenlemesi şehir planlaması açısından kullanışsız yapıya sahip kadastro parsellerinin daha ekonomik kullanılabilir bir yapıya dönüşümünü sağlayan bir planlama aracıdır. Arsa ve arazi düzenlemesinde temel ilke bir düzenleme bölgesindeki mevcut kadastro parsellerinin tek bir kütle haline getirildikten sonra imar planı verilerine uygun olarak yeni imar parselleri şeklinde düzenlenip yeniden mal sahiplerine geri verilmesi ,aynı zamanda da kamuya ait umumi hizmet alanlarının( yol,meydan,park,otopark,çocuk bahçesi,yeşil saha,ibadet yeri vb.) oluşması sağlanarak bu alanların kamu hizmetine sunulması sağlanır.

            Bölgede düzenlenen arsa arazi uygulamasına ait dosya kadastro kontrolünden geçtikten sonra tescil olmak üzere Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilmiş olup, söz konusu bölgede 18. madde uygulaması Tapu Müdürlüğünce tarım arazisi olduğu gerekçesiyle Tarım İl Müdürlüğüne gönderilmiştir.Gerekli olumlu cevap alındıktan sonra işlemlerin yapılacağı belirtilmektedir.

            Arsa ve arazi düzenlemesi uygulamasına ait tescil işlemi gerçekleşmemesi durumunda,söz konusu bölgede yol,park ve yeşil alanların açılması için belediyemizce kamulaştırma işlemi gerçekleştikten sonra işlemin yapılabileceği,aksi halde kamulaştırma yapılmadan vatandaşın parseline el atılarak kullanılamaz hale getirilmesi halinde kamulaştırma problemleri ortaya çıkacaktır.

            Komuoyuna saygıyla duyurulur.21/12/2018

                                                                                                             Birsen KAYA AKAT  

                                                                                                         Bağlar Belediye Başkanı