English Kurdi Türkçe
251 93 00

"Sakarya Caddesi, Melikahmet Olmasın" Başlığıyla İlgili Basın Duyurusu

5.12.2018

 

BAGLAR BELEDİYESİ BASIN DUYURUSU

        Diyarbakır Söz Gazetesine ait internet sayfasının 3 Aralık 2018 tarihli "Sakarya
Caddesi,Melikahmet olmasın" başlıklı haberinde Bağlar Belediyesi sınırları içerisindeki Sakarya
Caddesinde yaşanmakta olan elektrik sıkıntısının Bağlar Belediyesi'nin DEDAŞ'a trafa yeri
vermemesinden kaynaklandığı haberi yapılmıştır.Ancak bu haber kesinlikle gerçeği yansıtmadığı
gibi kamuoyunu da yanlış bilgilendirmiştir.

      Esasen,Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Diyarbakır İl Müdürlüğü Proje Tesis Yöneticiliği
tarafından,20 17 yılı Ağustos ayı içerisinde belediyemize gönderilmiş olan bir yazıyla trafa yerlerine
ihtiyaç olduğu gerekçesiyle trafa alanları için meclis kararı alınması talep edilmiştir.Bu kapsamda,
belediyemiz .meclisi tarafından 2017 yılı Ekim ayı içerisinde meclis kararı alınarak,Sakarya
Caddesindeki Sarı Park isimli parkın içerisindeki trafanun yerine daha büyük ve modem bir trafa
yapılması için istenen yerin tahsisi uygun görülmüştür. Ayrıca, Diyarbakır Büyükşehir
Belediyesi'nin 2018 yılı Kasım ayı içerisinde Belediyemize göndermiş olduğu "Sakarya Caddesi
Trafo Yeri" konulu yazısına istinaden,Kaynartepe Mahallesi 918 ada,19 parsel,774 ve 777 nolu
sokakların kesişme yerindeki boş alana trafa konulmasında belediyemiz yönünden herhangi bir
sakınca olmadığı ve söz konusu parselin şahıs mülkiyeti olduğu, gerekli istimlak işlemlerinin
yapılması halinde trafa konulabileceği hususu da Belediyemiz İmar ve Şehireilik Müdürlüğü'nün
26/11/2018 tarih ve 19866 sayılı yazısı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bildirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.04/12/2018

Birsen KAYA AKAT
Bağlar Belediye Başkanı