English Kurdi Türkçe
251 93 00

Sınav sonuçları

28.05.2018

                                                                                       BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

         Belediyemizde taşeron firma işçisi iken 696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede belirtilen işçi kadrosuna atanma şartı taşımayıp başvuruları red edilenler için 09.04.2018 tarih ve 2018(11608 sayılı İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı  hizmetlerin gördürülmesine ilişkin  Usul ve Esaslar ile 31 Mart 2018 tarih ve 30377 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kamu kurum ve kuruluşlarında eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yararlananların işçi olarak alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik gereğince işe alınabileceği belirtilmiştir.

        Belediyemiz Tespit Komisyonu tarafından Belediye İktisadi Teşekküllerinde işçi statüsüne geçmek üzere yapılan başvurulardan istenilen kriterleri taşıdıkları tespit edilen 21 kişinin başvuruları kabul edilmiş,  28.05.2018 tarihinde sözlü sınav gerçekleştirilmiş olup sözlü sınav başarılı veya başarısız olarak, değerlendirilmiştir.  Sınava girenlerin isimleri ve başarı durumlarını gösterir liste ektedir. İtiraz süresi 3 gündür.

            Yazımızın Belediyemiz  Web sitesinden ilan edilerek  3 gün ilanda kalması gerekmektedir.. İlan edildiğine dair  ve askı süresinin sonunda tutulacak tutanağın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi hususunda;

           Gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Birsen KAYA AKAT

                                                                                                                                                                                                                                                                          Belediye Başkanı  

 

 

 

S/N ADI SOYADI T.C. DURUMU
1 NURETTİN ALTUNBOĞA 342***680 BAŞARILI
2 HASIL POLAT 119***652 BAŞARILI
3 REMZİ DEMİR 318***118 BAŞARILI
4 ABDULKADİR GÜZELGÜL 401***274 BAŞARILI
5 SEYFETTİN KARA 381***952 BAŞARILI
6 RESUL DEMİRTAŞ 388***634 BAŞARILI
7 HASAN HANGÜL 117***286 BAŞARILI
8 NEVZAT ÖZKAN 262***336 BAŞARILI
9 OSMAN SIRTLAN 145***852 BAŞARILI
10 NURİ DURSUN 265***848 BAŞARILI
11 TEVFİK DEMİR 385***010 BAŞARILI
12 HALİT ÜZBAŞ 195***200 BAŞARILI
13 HÜSEYİN BULUT 153***046 BAŞARILI
14 MUSTAFA VURMAZ 262***554 BAŞARILI
15 MURAT YAŞAR 214***206 BAŞARILI
16 GÜRSEL EKİCİ 402***640 BAŞARILI
17 HAŞEM YÜCEL 138***062 BAŞARILI
18 AHMET KÖYLÜOĞLU 414***464 BAŞARILI
19 MEHMET ŞERİF UZUT 137***530 BAŞARILI
20 MURAT TANLA 170***668 BAŞARILI
21 DENİZ YİĞİT 246***476 BAŞARILI