English Kurdi Türkçe
251 93 00

Nisan Ayı Meclis Toplantısı

29.03.2018

T.C.                                                                 

DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ

İ L A N I D I R

 

Belediyemizin Nisan -2018 Meclis Toplantısı, 02 Nisan 2018 Pazartesi günü saat: 10.00'da Ana Hizmet Binamız Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olup, gündem maddelerinin ilişikte sunulduğu hususunu;

            Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Birsen KAYA AKAT

                                                                                                             Belediye  Başkanı

 

 

GÜNDEM                 :

Açılış Konuşması

1-Daimi Encümene 3 Üye seçimi.

2-İhtisas Komisyonlarının üye seçimi.

3-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, 22/03/2018 tarih ve 185 sayılı” Spor  Kulubü’ne Nakdi Yardım“a ait  yazının görüşülmesi.  

4-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 01/03/2018  tarih ve 45 sayılı “Hisse Satışı” ile ilgili yazısının görüşülmesi.

 

5-Meclis Üyelerinden, Kesuman TAŞLI ve Yüksel ALMAS imzalı “Belediyemiz sınırlarındaki Gömmetaş Mahallesinde yaşıyan kadınların sorunlarının incelenip araştırılmas”na   ilişkin Kadın Sorunlarını Araştırma  Komisyonu  tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

6-Meclis Üyelerinden, Nasır YENTAR imzalı “Belediyemiz sınırlarında bulunan  Kolludere mahallesindeki sorunlarının incelenip araştırılması ”na ilişkin Halkla İlişkiler Komisyonu  tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

7- Meclis Üyelerinden, Mehmet ORUÇ imzalı“Belediyemiz sınırlarında bulunan Medine Bulvarındaki kaldırımların engellilere uygun olup, olmadığının incelenip araştırılması” na   ilişkin Engelliler Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

8- Meclis Üyelerinden Ramazan ÖZÇELİK ve Kesuman TAŞLI imzalı “Belediyemiz sınırları içinde bulunan Gıda Toptancılar  Sitesindeki  yufka imalatçılarının denetlenmesi’”na ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/01/2018 tarih ve  217 sayılı 1246,35 Plan İşlem Numaralı 4643 ada, 2 nolu  parsel’e ait  ”Plan Değişikliği“ ne ilişkin İmar  ve  Şehircilik Komisyonu  tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/01/2018 tarih ve  218 sayılı 1246,34 Plan İşlem Numaralı 179 ada, 15 nolu  parsel’e ait  ”Plan Değişikliği“ ne ilişkin İmar  ve  Şehircilik Komisyonu  tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

11-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/01/2018 tarih ve  219 sayılı 7030,4 Plan İşlem Numaralı 4007 ada, 6 nolu  parsel’e ait  ”Plan Değişikliği“ ne ilişkin İmar  ve  Şehircilik Komisyonu  tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

12-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/01/2018 tarih ve  222 sayılı 30872  Plan İşlem Numaralı 45-46-47-50-51-52-55-56 ve 57 nolu  parseller’e ait  ”Plan Değişikliği“ ne ilişkin İmar  ve  Şehircilik Komisyonu  tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

13-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,  19/02/2018  tarih ve 26 sayılı “Tahsis” ne ilişkin İmar  ve  Şehircilik Komisyonu  tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

14-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 19/02/2018  tarih ve 27 sayılı “Takas (Trampa)” ya ilişkin İmar  ve  Şehircilik Komisyonu  tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

15-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/02/2018 tarih ve  389 sayılı 1246,36 Plan İşlem Numaralı 151 ada, 4 nolu  parsel’e ait  ”Plan Değişikliği“ ne ilişkin İmar  ve  Şehircilik Komisyonu  tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

16-Meclis Üyelerinden, Selahattin ÖZDEMİR imzalı “Belediyemiz 5 yıllık stratejik planın gerçekleşme miktarının araştırılıp incelenmesi ”ne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu tarafından raporun görüşülmesi.

 

17- Meclis Üyelerinden, Veysi KUZU'nun önerisiyle “İlçemiz sınırlarında kalan 10 mahallenin  metruk yapıların ve uyuşturucu madde bağımlılarına zemin hazırlayan alanların  araştırılması“ na  ilişkin  Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

18-Meclis Üyelerinden, Halime BAYRAM imzalı “Belediyemiz sınırlarında bulunan Avdale Zeyne Parkında kadın, çocuk ve engellilere kulanım alanlarının uygun olup olmadığının incelenip  araştırılması”na ilişkin Kadın Erkek Eşitlik  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

            19-Meclis Üyelerinden, Felat ÖZSOY  imzalı “Belediyemiz Kültür Müdürlüğünün kış

 

dönemi kurslarının durumunun incelenmesi“ne ilişkin Eğitim ve Kültür  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

20- Meclis Üyelerinden, Veysi KUZU'nun önerisiyle “Semt Pazarlalarının yönetmeliklerinin  düzenlenmesi için komisyon oluşturulması“na  ilişkin  İnceleme ve Araştırma  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

21- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 28/03/2018  tarih ve 814 sayılı “Hisse Satışı” ile ilgili yazısının görüşülmesi.

Dilek  ve  temenniler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Nezire BARAN

Kapanış                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Belediye  Başkan Vekili