English Kurdi Türkçe
251 93 00

Evlendirme Memurluğu

24.08.2017

ADI SOYADI : Handan EKER TAŞKENT

TELEFON : 0412 236 4963 / 0530 695 1458

E-POSTA :

MÜRACAAT
Çiftlerden birinin Bağlar Belediyesi sınırları içerisinde ikamat etmesi müracaat için yeterlidir. Müracaat için, çiftlerin 08.30 - 11.30 ile 13.30 - 16.30 saatleri arasında birlikte gelmeleri zorunludur. Eksik Evrakla Kesinlikle Kayıt Kabul Edilmez. Müracat için nüfus cüzdanının 10 yılı geçmemiş olması gerekiyor.

Adres : Selahattin Eyyubi mah. 315. Sok. No : 11


İÇİNDEKİLER

* ) En Erken Ne Zaman Evlenilebilir?
* ) Kimler hangi durumda Evlenemez?
* ) Evlenmek için,nereye Nasıl Hangi Belgelerle Başvurulur?
* ) Evlenebilmek için Sağlanması Gerekli Belgeler Nelerdir?
* ) Bir Kadın Evlendikten Sonra da Kendi Soyadını Kullanmak İstiyorsa Ne Yapmalıdır?
* ) Türkiyeden Birinin Yabancı veya İki Yabancının Birbirleriyle Türkiye'de Evlenme koşulları nelerdir?
* ) Evlenmenin Oturulan yerden başka yerden yapılmasının koşulları nelerdir?
* ) Evlilik sonrası Ne Tür Bir Belge Verilmektedir?

EN ERKEN NE ZAMAN EVLENİLEBİLİR?

16 Yaşını bitirip 17'den gün alanlar (mahkeme kararı)
17 yaşını bitirip 18'den gün alanlar(Anne Ve Baba rızası)
18 yaşını bitirip 19'dan gün alanlar kendi rızalarıyla nikah işlemlerin yapabilirler
  
KİMLER HANGİ DURUMDA EVLENEMEZ ?

* ) Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar.
* ) Hısımlılık bağı olanlar evlenemez.(Anne.Baba ve kardeş)
* ) Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemiyenler: gaiplik durumunda,evliliğin feshine dair Mahkeme kararı alamayanlar evlenemez.
* ) Evlilik sona ermişse,kadın,evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 (üçyüz) gün geçmedikçe evlenemez. (Ancak doğum yaptığında bu süre biter.kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbirleriyle evlenmek istemeleri halinde Mahkeme bu süreyi kaldırır.)
* ) Akıl Hastaları,evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.
* ) Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını,resmi sağlık raporu ile belgelendiremiyenler, evlenemezler. 

EVLENMEK İÇİN NEREYE NASIL VE HANGİ BELGELERLE BAŞVURULUR?

*) Birbirleriyle evlenecek erkek ve kadın,içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikt yazılı     
sözlü  olarak başvururlar.
* ) Başvuru,kadın ve erkek tarafından düzenlenmiş Evlenme dosyası ile yapılır.
* ) Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması gerekmektedir. 
  
EVLENEBİLMEK İÇİN SAĞLANMASI GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR

* ) Bağlar Nüfus Müdürlüğünden evlenme ehliyet belgesi
* ) Aile hekiminden sağlık raporu (Fotoğraf onaylı)
* ) Kimlik Fotokopileri (1 Adet)
* ) 5 Adet Vesikalık Fotoğraf
* ) NOT : Çiftler birlikte müracat edecek.
  
BİR KADIN EVLENDİKTEN SONRA DA KENDİ SOYADINI KULLANMAK İSTİYORSA NE YAPMALIDIR?

* ) Bu hakkın dayanağı Türk medeni Kanunun 187.maddesidir. Belediye evlendirme memurluğuna,yazılı olarak başvurulması gerekir. Böylece kadın,kocasının soyadı önünde önceki soyadınıda kullanabilir.


BİR TÜRK'ÜN BİR YABANCI VEYA İKİ YABANCININ BİRBİRLERİYLE TÜRKİYE DE EVLENME KOŞULLARI NELERDİR
Türkiye'de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk Evlendirme memuru önünde evlenebilirler.
* ) Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilerek,bu yönetmeliğin Türk vatandaşlarının Evlenmeleri hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar içinde kullanılır.
* ) Yabancı uyruklu tarafın bağlı olduğu konsolosluktan evli olmadığını gösteren Türkçe 'Evlenme ehliyet belgesi' alınacaktır. Evlenme ehliyet belgesinde anne ve baba adı geçmiyor ise doğum belgesi alacaklardır.
* ) Hazırlanan evraklar ile ilgili belediyenin Evlendirme Birimine başvuru yapıldığında,Evlenme işlemleri bu birim tarafından gerçekleştirilecektir.
* ) Yabancı erkek veya bayan Türkçe okuma yazma bilmiyor ise yeminli tercüman getireceklerdir.

EVLENMENİN OTURULAN YERDEN BAŞKA YERDE YAPILMASININ KOŞULLARI NELERDİR

* ) Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmeye engel bir hali bulunmadığı ve belgelerinin tam olduğu anlaşılan çiftlere, istekleri durumunda Evlenme beyannamesinin izin belgesi onaylanarak verilir. Bu belgeyi alan çiftler yurt içinde evlendirmeye yetkili makam Huzurunda,ayrıca bir dosya düzenlenmesine gerek kalmadan evlenebilirler.
* ) Evlendirme izin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.

EVLİLİK SONRASI NE TÜR BİR BELGE VERİLMEKTEDİR
Evlenme Töreni biter bitmez Evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir.