English Kurdi Türkçe
251 93 00

Kimlere Yardım Eder

24.08.2017

• Eşi ölmüş veya terk edilmiş kadınlara…
• Çalışamayan hastalara
• Bakıma muhtaç yaşlılara
• eşi engelli olan kadınlar
• eşinden ayrılmış kadınlara
• eşi cezaevinde olan (eşi çıkıncaya kadar)
• eşi askerde olanlar(askerlik bitinceye kadar)
• yaşlı ve kimsesiz olanlara
• doğal affetlerle mağdur olanlara


Yardım Eder