English Kurdi Türkçe
251 93 00

Yapı Kullanma İzin Belgesi

23.08.2017

30

 

·         Başkanlığa Hitaben dilekçe
·         Yapı Ruhsat Fotokopisi
·         Tapu Aslı ve Fotokopisi (Tapu kendisine ait değilse Vekâletname)
·         Fenni Sorumlu Raporları
·         Mimar
·         İnşaat Mühendisi
·         Elektrik Mühendisi
·         Makine Mühendisi
·         Harita Mühendisi
·         Kadastro Müdürlüğünden aplikasyon krokisi (yapılar işlenmiş olacak)
·         S.S.K ilişik Kesme belgesi
·         Vergi Dairesi İlişki Kesme belgesi
·         Sivil Savunma Sığınak Uygunluk Raporu
·         Makine Mühendisleri Odasından Alınmış Asansör Kontrol Formu
·         DİSKİ ' den ilişki kesme belgesi
·         İtfaiye Müdürlüğünden yangın merdiveni uygunluk yazısı
·         Telekom Müdürlüğünden ankastre uygunluk belgesi
·         Yapının 4 cepheden çekilmiş 13–18 cm ebatlarında fotoğrafı
·         Projeler ve Evraklar Dosyalanıp tamamı teslim edildikten sonra