English Kurdi Türkçe
251 93 00

Asker Aile Yardımı

23.08.2017

1 AY (Bütün evraklar eksiksiz teslim edildikten sonra)

A) MÜRACAAT Askerlik yardımı için başvuru dilekçesi (ekinde aşağıdaki belgeler) Fakirlik ilmühaberi Kira kontratı (kiracı ise) Nüfus cüzdanı fotokopisi (yardım kapsamındaki aile bireylerine ait) Evlilik cüzdanı fotokopisi (asker evli ise) Vergi Dairesi Bilgi Formu (Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden) Trafik Tescil Bilgi Formu (İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden) Tapu Sicil Bilgi Formu (Tapu Müdürlüğü’nden) SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ve Emlak kaydı bilgi formu (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden) Asker Sevk Bilgi Formu (Askerlik Şubesi Başkanlığı’ndan) Askerin sevk tarihindeki ikametini gösterir bilgi formu (Nüfus Müdürlüğü’nden) B) İŞLEMLER Dosya oluşturularak tahkikat için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne (SYİM) gönderilir. SYİM ikamet adresinden gerekli tahkikatı yapar ve raporuyla birlikte dosyayı iade eder. Dosya müdürlükçe incelenir ve değerlendirilir. Gerekli yazışmalar yapılarak dosya encümene sunulur. Encümen yardım yapılmasına karar verirse, ödeme yapılmak üzere dosya Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilir, aksi takdirde dosya arşivlenir.