English Kurdi Türkçe
251 93 00

Yapı Denetim Ruhsat Belgeleri

23.08.2017

4 GÜN

Dilekçe
Arsa vasıflı tapu (Son haliyle)
İmar Durum Belgesi
Harita Aplikasyon Belgesi
Kadastro Çapı ve Aplikasyon Krokisi
Emlak beyan sureti
Sit alanında ise Kurul Kararı
TEDAŞ yazısı
YAPI DENETİM EVRAKLARI
Yapı Denetimi İzin Belgesi
Yapıya İlişkin Bilgi Formu (2 Nüsha)
Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi  (1 Nüsha)
Yapı Denetim Kuruluşunun Taahhüt. (2 Nüsha)
Mal Sahibinin Vergi Dairesi ve Numarası, T.C. Kimlik Numarası
Mal Sahibi /Müteahhitlik Sorumluluk Taahhütnamesi (Noterden)
Müteahhidin Ticaret Odası Kaydı
Müteahhidin Vergi Dairesi ve Numarası, T.C. Kimlik Numarası
Yapı Sahibi ile Müteahhit arasındaki İnşaat Sözleşmesi (Noterden)
Damga Vergisi Makbuzu
Yapı Denetim Hizmet Bedelinin İlk Taksidinin Yatırıldığına Dair Belgenin Aslı
Yapı Denetim Şirketi Yardımcı Kontrol Elemanı ve Yapı Denetçisinin İkametgahı (Yıl itibarı ile)
MİMARİ PROJE
5 TAKIM Mimari proje
Mimarın Oda Sicil Durum Belgesi ve T.C. Kimlik Numarası
BETONARME PROJE
5 Takım Betonarme proje
Statik Hesaplar
İnşaat Müh.Oda Sicil Durum Belgesi ve T.C. Kimlik Numarası
TESİSAT PROJE
5 TAKIM Sıhhi Tesisat proje
Kalorifer,Isıtma-Soğutma projesi
Makina Asansör avan projesi
Isı Yalıtım Raporu veya Projesi
Makine Müh.Oda Sicil Durum Belgesi ve T.C. Kimlik Numarası
ELEKTRİK PROJE
5 Takım Elektrik  Proje
Elektrik Asansör avan projesi
Elektrik Müh.Oda Sicil Durum Belgesi ve T.C. Kimlik Numarası
JEOLOJİK JEOTEKNİK ZEMİN ETÜDÜ
Zemin etüt raporu
Jeoloji Müh.Oda Sicil Durum Belgesi ve T.C. Kimlik Numarası
Jeofizik Müh.Oda Sicil Durum Belgesi ve T.C. Kimlik Numarası