English Kurdi Türkçe
251 93 00

Olağanüstü Meclis Toplantısı

19.01.2018

                                             T.C.

DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ

İ L A N I D I R

 

 

 

Belediyemizin Olağan üstü Meclis Toplantısı, 23 Ocak  2018   Salı günü saat: 14.00'te Ana Hizmet Binamız Meclis toplantı salonunda başlayacak olup,  toplantıda görüşülecek gündem maddeleri aşağıya çıkartılmıştır.

 

            Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

                                                                                                                               Nezire BARAN

                     Belediye Başkan V.

 

 

                                                                                                            

GÜNDEM                 :

   Açılış Konuşması

 

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 18/01/2018 tarih 38 sayılı “696 Sayılı KHK Kapsamında Yeni Kurulacak Şirket ”e ait yazısının görüşülmesi.

 

Dilek ve temenniler

Kapanış