English Kurdi Türkçe
251 93 00

Eylül Ayı Meclis Toplantı Duyurusu

7.09.2017

                                            T.C.

DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ

İ L A N I D I R

 

 

 

 

 

Belediyemizin  Eylül-2017 Meclis Toplantısı, 11 Eylül 2017 Pazartesi günü saat: 10.00'da Ana Hizmet Binamız Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olup, gündem maddelerinin ilişikte sunulduğu hususunu;

            Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

 

EK  : Meclis Gündemi (1 Sayfa)                                                     

 

                                                                                                   

 

 Birsen KAYA AKAT

                                                                                                             Belediye  Başkanı

 

 

GÜNDEM                 :                                                                                                                            11/09/2017

Açılış Konuşması

1-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 23/08/2017 tarih ve 324 sayılı” Yer Tahsisi“ne ait  yazının görüşülmesi.

2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 18/08/2017 tarih ve 632 sayılı”Atama “ya ait  yazının görüşülmesi.

3-Özel Kalem Müdürlüğü’nün, 05/09/2017 tarih ve 289 sayılı” Teşkilatlanma Şeması  “na ait  yazının görüşülmesi.

4-Meclis Üyelerinden, Perihan AKTAŞ imzalı “Belediyemiz Şeyhşamil  Mahallesinde 2015-2017 yılları arasında yapılan kaçak yapıların araştırılıp incelenmesi ”ne  ilişkin İmar ve  Şehircilik Komisyonu  tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

5- Meclis Üyelerinden, Ramazan ÖZÇELİK  ve  İzzet ASLANLI imzalı “Belediyemiz sınırlarında bulunan 5 Nisan Mahallesindeki  lokantaların denetlenmesi ”ne ilişkin Çevre ve Sağlık  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

6-Meclis Üyelerinden, Selahattin ÖZDEMİR ve Nezire BARAN imzalı “Belediyemizin 2017 yılı içinde yapmış olduğu ihale miktarlarının araştırılıp incelenmesi”ne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu tarafından raporun görüşülmesi.

7-Meclis Üyelerinden, Yüksel ALAMAS ve Kesuman TAŞLI  imzalı “Belediyemiz Kırkkoyun Mahallesinde yaşayan kadınların sorunlarının incelenip araştırılması”na ilişkin Kadın Sorunlarını Araştırma  Komisyonu tarafından hazırlanan  raporun görüşülmesi.

8-Meclis Üyelerinden, Perihan AKTAŞ imzalı “Belediyemiz  Spor Kulübünün 2017 yılında yaz basketbol okulu çalışmalarının araştırılıp incelenmesi” na ilişkin  Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

9-Meclis Üyelerinden, Felat ÖZSOY imzalı “Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğünde görev yapan personellerin eğitim durumlarının araştırılması”na ilişkin Eğitim ve Kültür  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

10-Meclis Üyelerinden, Dilek SULAK imzalı“ Belediyemiz sınırları içinde bulunan Bağlar  Fatih  Caddesi ve  Gürsel caddesindeki kaldırım işgallerinin incelenip araştırılması ”na ilişkin  İnceleme ve Araştırma  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

11-Meclis Üyelerinden, Perihan AKTAŞ ve Ayfer ÖZSOY imzalı “Belediyemiz sınırlarında bulunan Tellikaya mahallesindeki vatandaşların sorunlarının incelenip araştırılması”na ilişkin Halkla İlişkiler Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

12-Meclis Üyelerinden, Pervin AYLİ ve Mehmet ORUÇ  imzalı “Belediyemiz sınırları içinde bulunan parklardaki oyun alanlarının engelli çocuklara uygun olup olmadığının  incelenip araştırılması ”na ilişkin Engelliler Komisyonu tarafından  hazırlanan raporun görüşülmesi.

13-Meclis Üyelerinden, Halime BAYRAM ve Naşide TOPRAK imzalı “Belediyemiz sınırlarında bulunan Diyala Parkında kadın, çocuk ve engellilere kulanım alanlarının uygun olup olmadığının incelenip araştırılması“na  ilişkin Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

Dilek  ve  temenniler                                                                                                                              Birsen KAYA AKAT

Kapanış                                                                                                                                                    Belediye  Başkanı