English Kurdi Türkçe
251 93 00

METRUK YAPILARIN YIKIM İLANI 2

1.04.2020
BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yapı Kontrol Müdürlüğü

Metruk yapılara ilişkin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesinde ''Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.
        Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.''  hükmü belirtilmiştir. 
        Belediyemiz sınırları içerisinde ekte sunulan metruk yapılara ilişkin, söz konusu 39. Maddede belirtilen  ''...tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir...'' hükmüne istinaden Belediyemiz internet sitesinde 31.03.2020 tarihi itibariyle 30 gün süreyle ilana çıkarılmıştır.
No: İl                : İlçe     :   Mahalle   :     Adres        :
  1 Diyarbakır Bağlar  Alipınar      22. Sok. No: 19
  2  Diyarbakır  Bağlar   Fatih      145. Sok. No: 7/A
  3  Diyarbakır  Bağlar   Fatih      94. Sok. No: 11
  4  Diyarbakır  Bağlar   Fatih      150. Sok. No: 41
  5  Diyarbakır  Bağlar  Fatih          83. Sok. No: 12 
  6  Diyarbakır  Bağlar   Kaynartepe     302. Sok. 1. Çık. No: 10
  7  Diyarbakır  Bağlar   Kaynartepe     280. Sok. No: 11
  8  Diyarbakır  Bağlar   Kaynartepe     N. Coşkun Cad. 2. Çık No: 17
  9  Diyarbakır  Bağlar   Kaynartepe     302. Sok. 1. Çık. No: 8
10  Diyarbakır  Bağlar  Kaynartepe     302. Sok. No: 3
11  Diyarbakır  Bağlar  Kaynartepe     303. Sok. No: 18
12  Diyarbakır  Bağlar  Kaynartepe     303. Sok. No: 16
13  Diyarbakır  Bağlar  Kaynartepe     281. Sok. 3. Çık. No: 2
14 Diyarbakır  Bağlar  Kaynartepe     274. Sok. No: 22
15  Diyarbakır  Bağlar  Kaynartepe     282. Sok. No: 2
16  Diyarbakır  Bağlar  Mevlana Halit     390. Sok. No: 5
17  Diyarbakır  Bağlar  Mevlana Halit     447. Sok. No: 15
18 Diyarbakır  Bağlar  Muradiye     187. Sok. No: 3
19  Diyarbakır  Bağlar  Muradiye     186. Sok. 1. Çık. No: 6
20  Diyarbakır  Bağlar  Muradiye     161. Sok. No: 7
21  Diyarbakır  Bağlar  Muradiye     165. Sok. No: 4/A
22  Diyarbakır  Bağlar  Muradiye     165. Sok. No: 14
23  Diyarbakır  Bağlar  Şeyh Şamil     574. Sok. No: 4
24  Diyarbakır  Bağlar  Yeniköy     1025. Sok. No: 3
25  Diyarbakır  Bağlar  Yunus Emre     981. Sok. No: 3
26  Diyarbakır  Bağlar  Yunus Emre     969. Sok. No: 1
27  Diyarbakır  Bağlar  Yunus Emre     938. Sok. No: 24
28  Diyarbakır  Bağlar  Yunus Emre     973. Sok. No: 11
29  Diyarbakır  Bağlar  Yunus Emre     977. Sok. No: 3
30  Diyarbakır  Bağlar  Yunus Emre     974. Sok. No: 4
31  Diyarbakır  Bağlar  Yunus Emre     974. Sok. No: 13
32  Diyarbakır  Bağlar  Yunus Emre     972. Sok. No: 23
    Sıddık AYCIL
 Yapı Kontrol Müd. V.