English Kurdi Türkçe
251 93 00

Başvurusu Kabul Edilen Hükümlü Personellerin Sınav Duyurusu

24.05.2018

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                                                                       BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE

 

                                                     Belediyemizde taşeron firma işçisi iken 696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamelerde belirtilen işçi kadrosuna atanma şartı taşımayıp başvuruları red edilenler için 09.04.2018 tarih ve 2018(11608 sayılı İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı  hizmetlerin gördürülmesine ilişkin  Usul ve Esaslar ile 31 Mart 2018 tarih ve 30377 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kamu kurum ve kuruluşlarında eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yararlananların işçi olarak alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik gereğince işe alınabileceği belirtilmiştir.

        Bu nedenle Tespit Komisyonu tarafından ilgili yönetmelik gereğince işçi kadrosuna geçiş şartı taşıyan başvuruları kabul edilenlerin sözlü sınavı 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 10.00’da Belediyemiz Ana Hizmet Binası Konferans Salonunda yapılacaktır.

        Yazımızın ilan edilmesi ve 3 gün ilanda kalması gerekmektedir.. İlan edildiğine dair  ve askı süresinin sonunda tutulacak tutanağın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi hususunda;

        Gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Birsen KAYA AKAT

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Belediye Başkanı