English Kurdi Türkçe
251 93 00

Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Hükümlü Personellerin Kabul ve Red Listesi

21.05.2018

21.05.2018          

Belediyemizde taşeron firma işçisi iken 696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamelerde belirtilen işçi kadrosuna atanma şartı taşımayıp başvuruları red edilenler için 09.04.2018 tarih ve 2018(11608 sayılı İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı  hizmetlerin gördürülmesine ilişkin  Usul ve Esaslar ile 31 Mart 2018 tarih ve 30377 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kamu kurum ve kuruluşlarında eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yararlananların işçi olarak alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik gereğince işe alınabileceği yönünde idareye takdir yetkisi verilmiştir.

       15.05.2018 tarihinde daha önceden tespit komisyonu tarafından red edilen işçilere yönelik Belediyemiz web sitesinde ve  ilan panusunda ilan edilmiş bu konuda bilgilendirme yapılmıştır. 25 başvuru yapılmış tespit komisyonu tarafından gerekli değerelendirme yapılmış kabul ve red edilenler tespit edilmiştir. Liste ekte gönderilmiştir.

        Karara itiraz süresi 3 gün olup itirazların 3 gün içerisinde Valilik itiraz komisyonuna yapılması gerekmektedir.

            Yazımızın Belediyemiz  Web sitesinden ilan edilerek  3 gün ilanda kalması gerekmektedir.. İlan edildiğine dair  ve askı süresinin sonunda tutulacak tutanağın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi hususunda;

           Gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                  Birsen KAYA AKAT

                                                                                                            Belediye Başkanı

 

 

S.N.

ADI SOYADI

T.C.

BAŞVURU DURUMU

1

HASIL  POLAT

119****652

KABUL

2

MUSTAFA VURMAZ

262****554

KABUL

3

HÜSEYİN BULUT

153****046

KABUL

4

ABDULKADİR GÜZELGÜL

401****274

KABUL

5

REMZİ DEMİR

318****118

KABUL

6

SEYFETTİN KARA

381****952

KABUL

7

RESUL DEMİRTAŞ

388****634

KABUL

8

HASAN HANGÜL

117****286

KABUL

9

MURAT TANLA

170****668

KABUL

10

NEVZAT ÖZKAN

262****336

KABUL

11

OSMAN SIRTLAN

145****852

KABUL

12

NURİ DURSUN

265****848

KABUL

13

TEVFİK DEMİR

385****010

KABUL

14

HALİT ÜZBAŞ

195****200

KABUL

15

NURETTİN ALTUNBOĞA

342****680

KABUL

16

MURAT YAŞAR

214****206

KABUL

17

DENİZ YİĞİT

246****476

KABUL

18

GÜRSEL EKİCİ

402*****640

KABUL

19

AHMET KÖYLÜOĞLU

414*****464

KABUL

20

HAŞEM YÜCEL

138*****062

KABUL

21

MEHMET ŞERİF UZUT

137*****530

KABUL

22

ÖMER ÇAKAR

265*****352

RED

23

İBRAHİM ASLAN

124*****554

RED

24

CAHİT TURAN

183*****236

RED

25

MEHMET UZEL

221*****010

RED