English Kurdi Türkçe
251 93 00

Mart Ayı Meclis Toplantısı

28.02.2018

                             T.C.

DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ

İ L A N I D I R

 

 

 

 

Belediyemizin  Mart -2018 Meclis Toplantısı, 05 Mart 2018 Pazartesi günü saat: 10.00'da Ana Hizmet Binamız Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olup, gündem maddelerinin ilişikte sunulduğu hususunu;

            Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

 

EK  : Meclis Gündemi (2 Sayfa)                                                     

 

                                                                                                   Birsen KAYA AKAT

                                                                                                                        Belediye  Başkanı

 

                                                                                                                 

 

                                                                                                                  

GÜNDEM                 :                                                                                              

Açılış Konuşması

           

            1-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, 22/02/2018 tarih ve 128 sayılı” Spor  Kulubü’ne Nakdi Yardım“a ait  yazının görüşülmesi.  

 

2-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,  19/02/2018  tarih ve 26 sayılı “Tahsis” ile ilgili yazısı ve eklerinin  görüşülmesi.

 

3-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 19/02/2018  tarih ve 27 sayılı “Takas (Trampa)” ile ilgili yazısı ve eklerinin  görüşülmesi.

 

4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 27/02/2018  tarih ve 44 sayılı “Hisse Satışı” ile ilgili yazısının görüşülmesi.

 

5-Meclis Üyelerinden, Mehmet ORUÇ imzalı“Belediyemiz sınırlarında bulunan Kamışlı Bulvarındaki kaldırımların engellilere uygun olup, olmadığının incelenip araştırılması” na   ilişkin Engelliler Komisyonu tarafından  hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

6-Meclis Üyelerinden, Veysi KUZU ve Mehmet ORUÇ imzalı “Yukarı Molla Ali Köyünün sorunlarının incelenmesi için bir çalışmanın yapılmasını ”na ilişkin Halkla İlişkiler Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

7- Meclis Üyelerinden Ramazan ÖZÇELİK ve Kesuman TAŞLI imzalı “Belediyemiz sınırları içinde bulunan Gıda Toptancılar  Sitesindeki  yufka imalatçılarının denetlenmesi’”ne ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

8- Meclis Üyelerinden, Halime BAYRAM imzalı “Belediyemiz sınırlarında bulunan Avdale Zeyne Parkında kadın, çocuk ve engellilere kulanım alanlarının uygun olup olmadığının incelenip  araştırılması” na ilişkin Kadın Erkek Eşitlik  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

9-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/01/2018 tarih ve  3  sayılı 7030,3  Plan İşlem Numaralı 4851 ada, 2-3 nolu  parseller’e ait  ”Plan Değişikliği“ ne ilişkin İmar  ve  Şehircilik Komisyonu  tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/01/2018 tarih ve 217 sayılı 1246,35 Plan İşlem Numaralı 4643 ada, 2 nolu  parsel’e ait  ”Plan Değişikliği“ ne ilişkin İmar  ve  Şehircilik Komisyonu  tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

11-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/01/2018 tarih ve 218 sayılı 1246,34 Plan İşlem Numaralı 179 ada, 15 nolu  parsel’e ait  ”Plan Değişikliği“ ne ilişkin İmar  ve  Şehircilik Komisyonu  tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

12-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/01/2018 tarih ve  219 sayılı 7030,4 Plan İşlem Numaralı 4007 ada, 6 nolu  parsel’e ait  ”Plan Değişikliği“ ne ilişkin İmar  ve  Şehircilik Komisyonu  tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

13-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/01/2018 tarih ve  220 sayılı 30848  Plan İşlem Numaralı 197 nolu  parsel’e ait  ”Plan Değişikliği“ ne ilişkin İmar  ve  Şehircilik Komisyonu  tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

14-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/01/2018 tarih ve  222 sayılı 30872  Plan İşlem Numaralı 45-46-47-50-51-52-55-56 ve 57 nolu  parseller’e ait  ”Plan Değişikliği“ ne ilişkin İmar  ve  Şehircilik Komisyonu  tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

15-Meclis Üyelerinden, Veysi KUZU'nun önerisiyle “Semt Pazarlalarının yönetmeliklerinin  düzenlenmesi için komisyon oluşturulması“na  ilişkin  İnceleme ve Araştırma  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

16- Meclis Üyelerinden, Yüksel ALMAS ve Kesuman TAŞLI imzalı “Belediyemiz sınırlarındaki Yeniköy Mahallesinde yaşayan kadınların sorunlarının incelenip araştırılması” na ilişkin Kadın Sorunlarını Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan  raporun görüşülmesi.

 

17-Meclis Üyelerinden, Felat ÖZSOY  imzalı “Belediyemiz Kültür Müdürlüğünün kış dönemi kurslarının durumunun incelenmesi“ne ilişkin Eğitim ve Kültür  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

18- Meclis Üyelerinden, Selahattin ÖZDEMİR imzalı “Belediyemiz 5 yıllık stratejik planın gerçekleşme miktarının araştırılıp incelenmesi ”ne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu tarafından raporun görüşülmesi.

 

19- Meclis Üyelerinden, Veysi KUZU'nun önerisiyle “İlçemiz sınırlarında kalan 10 mahallenin  metruk yapıların ve uyuşturucu madde bağımlılarına zemin hazırlayan alanların  araştırılması“ na  ilişkin  Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

20-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/02/2018 tarih ve  389 sayılı 1246,36 Plan İşlem Numaralı 151 ada, 4 nolu  parsel’e ait  ”Plan Değişikliği“ ne  ilişkin yazı ve eklerinin görüşülmesi.

 

 

 

Dilek  ve  temenniler                                                                    Birsen KAYA AKAT                                                      

Kapanış                                                                                           Belediye Başkanı