English Kurdi Türkçe
251 93 00

Şubat Ayı Meclis Toplantısı

1.02.2018

   T.C.

                            DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ

                                                                 İ L A N I D I R

 

 

 

 

Belediyemizin  Şubat -2018 Meclis Toplantısı, 05 Şubat 2018 Pazartesi günü saat: 10.00'da Ana Hizmet Binamız Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olup, gündem maddelerinin ilişikte sunulduğu hususunu;

            Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

 

EK  : Meclis Gündemi (2 Sayfa)                                                     

 

                                                                                                   

 

     Birsen KAYA AKAT

                                                                                                                           Belediye  Başkanı

 

                                                                                                                 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM                 :                                                                                                05/01/2018

Açılış Konuşması

           

            1-Özel Kalem Müdürlüğünün 12/01/2018 tarih ve 16 sayılı “Meclis Kararının İadesi”  ile ilgili yazısının görüşülmesi.

2-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,  19/01/2018  tarih ve 13 sayılı “Hisse Satışı” ile ilgili yazısının görüşülmesi.

3-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 23/01/2018  tarih ve 16 sayılı “Hisse Satışı” ile ilgili yazısının görüşülmesi.

4-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, 30/01/2018 tarih ve 68 sayılı” Spor  Kulubü’ne Nakdi Yardım“a ait  yazının görüşülmesi.  

5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/01/2018 tarih ve  217 sayılı 1246,35 Plan İşlem Numaralı 4643 ada, 2 nolu  parsel’e ait  ”Plan Değişikliği“ ne  ilişkin yazı ve eklerinin görüşülmesi.

6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/01/2018 tarih ve  218 sayılı 1246,34 Plan İşlem Numaralı 179 ada, 15 nolu  parsel’e ait  ”Plan Değişikliği“ ne  ilişkin yazı ve eklerinin görüşülmesi.

7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/01/2018 tarih ve  219 sayılı 7030,4 Plan İşlem Numaralı 4007 ada, 6 nolu  parsel’e ait  ”Plan Değişikliği“ ne  ilişkin yazı ve eklerinin görüşülmesi.

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/01/2018 tarih ve  220 sayılı 30848  Plan İşlem Numaralı 197 nolu  parsel’e ait  ”Plan Değişikliği“ ne  ilişkin yazı ve eklerinin görüşülmesi.

 

 9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/01/2018 tarih ve  222 sayılı 30872  Plan İşlem Numaralı 45-46-47-50-51-52-55-56 ve 57 nolu  parseller’e ait  ”Plan Değişikliği“ ne  ilişkin yazı ve eklerinin görüşülmesi.

 

10-Meclis Üyelerinden, Yüksel ALMAS ve Kesuman TAŞLI imzalı “Belediyemiz sınırlarındaki Yeniköy Mahallesinde yaşıyan kadınların sorunlarının incelenip araştırılması”na  ilişkin Kadın Sorunlarını Araştırma  Komisyonu tarafından hazırlanan  raporun görüşülmesi.

 

11-Meclis Üyelerinden, Veysi KUZU ve Mehmet ORUÇ imzalı “Yukarı Molla Ali Köyünün sorunlarının incelenmesi için bir çalışmanın yapılmasını ”na ilişkin Halkla İlişkiler Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

12-Meclis Üyelerinden, Mehmet ORUÇ imzalı“Belediyemiz sınırlarında bulunan Kamışlı Bulvarındaki kaldırımların engellilere uygun olup, olmadığının incelenip araştırılması” na  ilişkin Engelliler Komisyonu tarafından  hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

13-Meclis Üyelerinden, Felat ÖZSOY  imzalı “Belediyemiz Kültür Müdürlüğünün kış dönemi kurslarının durumunun incelenmesi“ne ilişkin Eğitim ve Kültür  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

14-Meclis Üyelerinden, Ramazan ÖZÇELİK ve Kesuman TAŞLI imzalı“Belediyemiz Bağcılar  Mahallesindeki yemek fabrikalarının incelenip araştırılması ”na ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

15-Meclis Üyelerinden, Dilek SULAK imzalı “Bağlar Muradiye Mahalesini Cemiloğlu Caddesine bağlayan kavşakta bulunan Başak Un Fabrikasının mahalle sakinlerini rahatsız ettiğinden, bu fabrikanın denetlenip kokunun nedeninin araştırılması” na ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

16-Meclis Üyelerinden, Hazim GÖNEN ve Fehmi DEMİR imzalı  önerisiyle “Belediyemiz  Bağcılar mahallesinde bulunan kadın semt pazarına erkeklerinde Pazar tezgahı açmasını bayanlar tarafından kabul edilmediğinin  inceleme ve araştırmanın yapılması ”na ilişkin  İnceleme ve Araştırma  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

17- Meclis Üyelerinden, Veysi KUZU imzalı “Belediyemiz sınırlarında yer alan Sakarya Caddesinde bulunan  çarşının ve çarşı esnafının sorunlarının araştırılıp incelenmesi ”ne ilişkin  İnceleme ve Araştırma  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

18-Meclis Üyelerinden, Veysi KUZU'nun önerisiyle “Semt Pazarlalarının yönetmeliklerinin  düzenlenmesi için komisyon oluşturulması“na  ilişkin  İnceleme ve Araştırma  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

19-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/01/2018 tarih ve  2  sayılı 1346,32 Plan İşlem Numaralı 4228 ada, 6 nolu  parsel’e ait  ”Plan Değişikliği“ne ilişkin İmar  ve  Şehircilik Komisyonu  tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/01/2018 tarih ve  3  sayılı 7030,3  Plan İşlem Numaralı 4851 ada, 2-3 nolu  parseller’e ait  ”Plan Değişikliği“ ne ilişkin İmar  ve  Şehircilik Komisyonu  tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

21-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/01/2018 tarih ve  4   sayılı 1246,31 Plan İşlem Numaralı 1373 ada, 14  nolu  parsel ve 1376 ada 4 nolu parseller’e ait  ”Plan Değişikliği“ne ilişkin İmar  ve  Şehircilik Komisyonu  tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

22-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/01/2018 tarih ve  34  sayılı 1246,33 Plan İşlem Numaralı 1356 ada, 9 nolu  parsel ’e ait ”Plan Değişikliği“ ne ilişkin İmar  ve  Şehircilik Komisyonu  tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

23- Meclis Üyelerinden, Halime BAYRAM  imzalı önerisiyle  “Bağlar ilçesinde bulunan park isimlerinin Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu tarafından cinsiyet dağılımına uygun olup olmadığının araştırılması”na ilişkin Kadın Erkek Eşitlik  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

24- Meclis Üyelerinden, Selahattin ÖZDEMİR ve Veysi KUZU  imzalı önerisiyle “Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde kaçak yapılara yönelik olarak vatandaşa kesilen para cezalarının araştırılıp incelenmesi” ne  ilişkin Plan Bütçe Komisyonu tarafından raporun görüşülmesi.

25- Meclis Üyelerinden, Veysi KUZU imzalı  ”Belediyemiz sınırlarında bulunan Mevlana Halit Mahalesinde bulunan ve uyuşturucu madde kullanımına zemin yaratabilecek  metruk bina ve kullanım dışı alanların tespit edilmesi“ ne   ilişkin  Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

26- Meclis Üyelerinden, Sedat GÜLTEKİN ve Fehmi DEMİR imzalı “Belediyemiz bünyesindeki Kapalı Spor Salonunun yapılacak sportif antreman ve müsabakalar için fiziki yapısının ve araç gereç eksikliklerinin incelenip araştırılması” na   ilişkin  Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

 

Dilek  ve  temenniler                                                                    Birsen KAYA AKAT                                                       

Kapanış                                                                                           Belediye Başkanı