English Kurdi Türkçe
251 93 00

Bağlar Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantı İlanı

4.01.2018

                                                                                                                                    03/01/2018                                                                                                 

                                       T.C.

                                                                     DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ                                                                                                                                                                                           İ L A N I D I R

 

 

 

 

Belediyemizin  Ocak -2018 Meclis Toplantısı, 08 Ocak 2018 Pazartesi günü saat: 10.00'da Ana Hizmet Binamız Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olup, gündem maddelerinin ilişikte sunulduğu hususunu;

            Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

 

EK  : Meclis Gündemi (2 Sayfa)                                                     

 

                                                                                                   

 

 Birsen KAYA AKAT

                                                                                                             Belediye  Başkanı

 

                                                                                                                 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

GÜNDEM                 :                                                                                                08/01/2018

Açılış Konuşması     

            1- Denetim Komisyonu üye seçimi.

2-Özel Kalem Müdürlüğünün 29/12/2017 tarih ve 424 sayılı “Huzur hakkı Ücreti” ile ilgili yazısının görüşülmesi.

            3-Özel Kalem Müdürlüğünün 29/12/2017 tarih ve 425 Sayılı“Resmi görevi olmayanlara ödenecek ücret tarifesi” ile ilgili yazısının görüşülmesi.

            4-Özel Kalem Müdürlüğünün 29/12/2017 tarih ve 426 sayılı “Belediye Başkan Yardımcısı ödeneği”  ile ilgili yazısının görüşülmesi.

5-Özel Kalem Müdürlüğünün 29/12/2017 tarih ve 427 sayılı “Yurtdışı İlişkilerde  Görevlendirme” ile ilgili yazısının görüşülmesi.

6-Zabıta Müdürlüğünün 18/12/2017 tarih ve 860 Sayılı “Maktu Mesai” ile ilgili yazısının görüşülmesi.

7-Hukuk İşleri Müdürlüğünün, 14/12/2017 tarih ve 843 sayılı “Kamuya Tahsis Kararı” yazısı ve eklerinin görüşülmesi.

8-Hukuk İşleri Müdürlüğünün, 14/12/2017 tarih ve 844 sayılı “Bankadaki Paraların Kamu Hizmetine  Tahsisi”  yazısının görüşülmesi.

           9-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,  26/12/2017  tarih ve 419 sayılı “2018 yılı için Belediyemize ait taşınmazlar ile ilgili Encümene yetki verilmesi” ile ilgili yazısının görüşülmesi.

10-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 806 sayılı ”Sözleşmeli Personel“ile ilgili yazısının görüşülmesi.

11-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 807 sayılı ”Geçici İşçiler “ile ilgili yazısı ve eklerinin görüşülmesi.

12-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, 02/01/2018 tarih ve 2 sayılı” Spor  Kulubü’ne Nakdi Yardım“a ait  yazının görüşülmesi.  

13-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 02/01/2018 tarih ve 7 sayılı  ”Ücretlerin Belirlenmesi “ ne  ilişkin yazının görüşülmesi.

14- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/01/2018 tarih ve 8 sayılı  ”Hizmet Ücretleri “ ne  ilişkin yazının görüşülmesi.

15-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/01/2018 tarih ve  2  sayılı 1346,32 Plan İşlem Numaralı 4228 ada, 6 nolu  parsel’e ait  ”Plan Değişikliği“ ne  ilişkin yazı ve eklerinin görüşülmesi.

16- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/01/2018 tarih ve  3  sayılı 7030,3  Plan İşlem Numaralı 4851 ada, 2-3 nolu  parseller’e ait  ”Plan Değişikliği“ ne  ilişkin yazı ve eklerinin görüşülmesi.

17- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/01/2018 tarih ve  4   sayılı 1246,31 Plan İşlem Numaralı 1373 ada, 14  nolu  parsel ve 1376 ada 4 nolu parseller’e ait  ”Plan Değişikliği“ ne  ilişkin yazı ve eklerinin görüşülmesi.

18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20/11/2017 tarih ve 2170 sayılı 1246,29 Plan İşlem Numaralı 4151 ada, 1 nolu  parsel’e ait  ”Plan Değişikliği“ ne ilişkin İmar  ve  Şehircilik Komisyonu  tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/11/2017 tarih ve 2221 sayılı 1246,30 Plan İşlem Numaralı 4468 ada, 1 nolu  parsel’e ait  ”Plan Değişikliği“ ne  ilişkin İmar  ve  Şehircilik Komisyonu  tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi

 

20-Meclis Üyelerinden, Selahattin ÖZDEMİR ve Veysi KUZU  imzalı önerisiyle “Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde kaçak yapılara yönelik olarak vatandaşa kesilen para cezalarının araştırılıp incelenmesi” ne  ilişkin Plan Bütçe Komisyonu tarafından raporun görüşülmesi.

 

21-Meclis Üyelerinden, Halime BAYRAM  imzalı önerisiyle  “Bağlar ilçesinde bulunan park isimlerinin Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu tarafından cinsiyet dağılımına uygun olup olmadığının araştırılması”na ilişkin Kadın Erkek Eşitlik  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

22- Meclis Üyelerinden, Ramazan ÖZÇELİK ve Kesuman TAŞLI imzalı“Belediyemiz Bağcılar  Mahallesindeki yemek fabrikalarının incelenip araştırılması ”na ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

23-Meclis Üyelerinden, Dilek SULAK imzalı önerisiyle “Belediyemiz sınırları içindeki parklarda, sitelerde, kurum bahçelerinde kedi beslenme ve sığınma evleri yapılmasının araştırılması”na ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

24- Meclis Üyelerinden, Rıfat TURFAN ve Abdulkadir ANAR imzalı önerisiyle “Belediyemiz Mevlana Halit Mahallesi Barış Caddesindeki kaldırım ve yağmur suyu giderlerinin incelenip araştırılması”na  ilişkin  İnceleme ve Araştırma  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

25- Meclis Üyelerinden, Hazim GÖNEN ve Fehmi DEMİR imzalı  önerisiyle “Belediyemiz  Bağcılar mahallesinde bulunan bayan semt pazarına erkeklerinde Pazar tezgahı açmasını bayanlar tarafından kabul edilmediğinin  inceleme ve araştırmanın yapılması ”na ilişkin  İnceleme ve Araştırma  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

26- Meclis Üyelerinden, Yüksel ALMAS ve Kesuman TAŞLI  imzalı “Belediyemiz sınırlarındaki Pınaroğlu Mahallesinde yaşayan kadınların sorunlarının incelenip araştırılması”na   ilişkin Kadın Sorunlarını Araştırma  Komisyonu tarafından hazırlanan  raporun görüşülmesi.

27- Meclis Üyelerinden, Yüksel ALMAS imzalı önerisiyle “Fatih Mahallesinde oturan vatandaşların sorunlarının incelenip araştırılması” na ilişkin Halkla İlişkiler Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

28-Meclis Üyelerinden, Veysi KUZU’nun sözlü önerisiyle” Selahattin Eyyubi Mahalesindeki metruk binalar ve terk edilmiş yerlerin uyuşturucu madde bağımlıları tarafından kullanıldığının tespitinin  araştırılması“ na   ilişkin  Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

29- Meclis Üyelerinden, Mehmet ORUÇ imzalı önerisiyle “Belediyemiz sınırlarında bulunan Sento Caddesindeki kaldırımların engellilere uygun olup, olmadığının incelenip araştırılması” na  ilişkin Engelliler Komisyonu tarafından  hazırlanan raporun görüşülmesi. 

30-Meclis Üyelerinden, Felat ÖZSOY imzalı önerisiyle “Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Solin Çok Amaçlı Çocuk ve Aile Merkezinde kış dönemi eğitim çalışmalarının planlanmasının incelenip araştırılması”na  ilişkin Eğitim ve Kültür  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

Dilek  ve  temenniler                                                                    Birsen KAYA AKAT                                                      

Kapanış                                                                                           Belediye Başkanı