English Kurdi Türkçe
251 93 00

Birsen KAYA AKAT

23.08.2017

Değerli Bağlar Halkı

2014 yılında Bağlar’ın çehresini değiştirmek ve yaşanabilir bir çevreye kavuşturmak için yoğun bir çalışma temposuyla

çalışmalarımıza başladık. 5 yıllık dönem zarfında sunacağımız demokratik ve toplumsal yerel yönetim hizmetleriyle Bağlar’ı örnek ve model bir kente dönüştürmeyi amaçlamaktayız. 2014 yılı görevi devraldıktan sonra hazırlamakta olduğumuz stratejik plandaki amaçlar doğrultusunda Bağlar’a ve halkımıza sorumluluğumuzun gereği olarak hedeflerimizi gerçekleştireceğimiz bir yıl olacak. Bu amaçla, yalnızca şehir planlaması ve altyapı hizmetleri açısından değil aynı zamanda sosyal belediyecilik projeleriyle yurttaşlarımıza yönelik yeni hizmetler arayışı içinde olacağız.

Toplumsal cinsiyet rollerinin demokratik ve özgürlükçü temelde dönüşümünü desteklemek, kadınların toplumsal yaşamda ve karar alma süreçlerinde yer almasını sağlamak amacıyla pratik uygulamalar ve yeni hizmetleri hayata geçireceğiz. Kişisel çıkar ve rant politikaları yerine halkımızın çıkarlarını esas alan bir yönetim anlayışıyla sizlere hizmet sunmaya çalışacağız. Partimizin belirlediği ilkeler, ekolojik ve demokratik yerel yönetim politikaları yürüttüğümüz çalışmaların temelini oluşturacaktır. Özgür demokratik yerel yönetim anlayışının iktidar da olduğu 15 yıl boyunca yerel yönetim anlayışının sadece yol, su kanal, park çalışması olmadığını; halkımızın sosyal, kültürel, eğitsel tüm ihtiyaçlarını kapsayan bütünlüklü bir çalışma olduğunu ortaya çıkarmayı hedeflemekteyiz.

Bu temelde Bağlar Belediye Başkanı olarak seçim sürecinde bizlere destek sunan ve yardımlarını esirgemeyen tüm Bağlar halkına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bağlar Belediye Başkanı

Birsen Kaya Akat