English Kurdi Türkçe
251 93 00

Başkan Akat kadroya geçemeyen işçiler için açıklama yaptı

4.04.2018

Bağlar Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat kadroya geçemeyen taşeron işçilere ilişkin yazılı açıklama yaptı

Başkan Akat’ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verildi, “ Bilindiği üzere, 696 sayılı KHK’nın 127’nci maddesinin geçici 24’üncü maddesinde İl Özel İdareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarda ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılan hizmet alım personellerinden işçi kadrosuna geçmek isteyenlere geçici 24 ‘üncü madde de yazılı bulunan yasal prosedürler yerine getirildikten sonra, gerekli şartları taşıyanların mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirileceği belirtilmiş olup bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 01 Ocak Pazartesi Günü 30288 sayılı tebliğ yayınlanmıştır.

Belediyemizde taşeron işçi olarak çalışmakta olup Belediyemiz İktisadi Teşekkülünde işçi statüsüne atanmak için başvuru yapan kişilerin başvuruları söz konusu tebliğin 32’nci maddesi gereği Güvenlik ve Arşiv Soruşturması yapılamak üzere Valilik Makamına gönderilmişti. Güvenlik ve Arşiv Soruşturması olumsuz görülen 255 kişilik liste Bağlar Kaymakamlığı İlçe Olağanüstü Hal Bürosu tarafından 30 Mart 2018 tarihinde Belediyemize gönderilmiştir. Belediyemiz de 696 sayılı KHK’nın 127’nci maddesinin geçici 24 maddesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 01 Ocak Pazartesi günün yayımlanan 30288 sayılı Tebliğ’in 32’nci maddesi gereği 255 taşeron işçimizin çıkış işlemleri ile ilgili gerekli yasal prosedürleri uygulamıştır.

Malaesef DİSK Genel İş Diyarbakır 2 Nolu Şube Sekreteri Hasan Hayri Eroğlu ile kadro alamayacak bazı taşeron işçilerimiz bir gazeteye açıklama yaparak Benim ve Belediye bürokratlarının bu konuda takdir yetkimizin olduğu gibi çıkış kodunu belirleme yetkimizin de bulunduğunu hatta Iğdır Belediyesinin takdir yetkisini kullanarak aynı durumda olan taşeron işçilerin çıkışlarını yapmadıklarını belirtmişlerdir. Bilinmesi gerekir ki Iğdır Belediyesinin Güvenlik ve Arşiv Soruşturmasını geçemeyen taşeron işçilerin çıkış işlemlerini yapmadığı iddiası asılsızdır. Ayrıca Benim ve Belediyemiz bürokratlarının söz konusu 255 taşeron işçimizin çıkış işlemlerini yapmama ve çıkış kodlarını belirleme de takdir yetkimizin bulunduğu iddiası da tamamen asılsızdır.”