English Kurdi Türkçe
251 93 00

Taşeron İşçilerin Kadroya Geçiş Sınav Takvimi

6.03.2018

T.C
DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

 

                                                          

             01.01.2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Belediye İktisadi Teşekküllerinde İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24. Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve  Esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterleri taşıyan başvuruları kabul edilen Fen İşleri Müdürlüğü, Park Bahçe Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü emrinde Hizmet Alımı kpasamında görev yapan  lise ve üstü öğrenim mezunları yazılı sınava, okuryazar olmayan, okuyazar ve ilköğretim mezunları ise uygulamalı sınava tabii tutlacaklardır.

           Yazılı sınavı 12. Mart 2018 Pazartesi günü saat 15.30’da Süleyman İyikul Ortaokulnda,Uygulamalı sınava ise 13 Mart 2018 günü saat  09.00’da  Şantiyede  başlanacaktır..

            Yazımızın ilan edilerek  3 gün ilanda kalması gerekmektedir.. İlan edildiğine dair  ve askı süresinin sonunda tutulacak tutanağın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi hususunda;

           Gereğini rica ederim.

 

 

 

                                                                                                               Birsen KAYA AKAT

                                                                                                                                                             Belediye Başkanı