English Kurdi Türkçe
251 93 00

Aralık Ayı Meclis Toplantısı

30.11.2017

                                                 T.C.

                                                                               DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ

                                                                                                             İ L A N I D I R

 

 

 

 

      Belediyemizin  Aralık -2017 Meclis Toplantısı, 04 Aralık 2017 Pazartesi günü saat: 10.00'da Ana Hizmet Binamız Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olup, gündem maddelerinin ilişikte sunulduğu hususunu;

         Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

 

      EK  : Meclis Gündemi (1 Sayfa)                                                     

 

                                                                                                   

                                                                                                                                                           Birsen KAYA AKAT

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Belediye  Başkanı

 

 

GÜNDEM                 :                                                                                               

Açılış Konuşması

1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20/11/2017 tarih ve 2170 sayılı 1246,29 Plan İşlem Numaralı 4151 ada, 1 nolu  parsel’e ait  ”Plan Değişikliği“ ne  ilişkin yazı ve eklerinin görüşülmesi.

2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/11/2017 tarih ve 2221 sayılı 1246,30 Plan İşlem Numaralı 4468 ada, 1 nolu  parsel’e ait  ”Plan Değişikliği“ ne  ilişkin yazı ve eklerinin görüşülmesi.

3-Meclis Üyelerinden, Yüksel ALMAS ve Kesuman TAŞLI  imzalı “Belediyemiz sınırlarındaki Pınaroğlu Mahallesinde yaşayan kadınların sorunlarının incelenip araştırılması”na   ilişkin Kadın Sorunlarını Araştırma  Komisyonu tarafından hazırlanan  raporun görüşülmesi.

4-Meclis Üyelerinden, Yüksel ALMAS imzalı önerisiyle “Fatih Mahallesinde oturan vatandaşların sorunlarının incelenip araştırılması” na ilişkin Halkla İlişkiler Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

5-Meclis Üyelerinden, Nevriye ÇUR imzalı önerisiyle “Jiyan semt pazarında kadınların yaşadığı sorunların   incelenip araştırılması” na ilişkin Kadın Erkek Eşitlik  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

6-Meclis Üyelerinden, Felat ÖZSOY imzalı önerisiyle “Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Solin Çok Amaçlı Çocuk ve Aile Merkezinde kış dönemi eğitim çalışmalarının planlanmasının incelenip araştırılması”na  ilişkin Eğitim ve Kültür  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 

7-Meclis Üyelerinden, Mehmet ORUÇ imzalı önerisiyle “Belediyemiz sınırlarında bulunan Sento Caddesindeki kaldırımların engellilere uygun olup, olmadığının incelenip araştırılması” na  ilişkin Engelliler Komisyonu tarafından  hazırlanan raporun görüşülmesi. 

8-Meclis Üyelerinden, Veysi KUZU'nun önerisiyle “Bağlar bölgesinde bulunan özellikle gençlik alanında çalışan Sivil Toplum Örgütlerinin araştırılması ve Bağlar bölgesinde bulunan gençlerin karar alma mekanizmasına ne düzeyde katıldıklarının araştırılması“na ilişkin  Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

9-Meclis Üyelerinden, Ali Serdar TUNCER'in önerisiyle “Belediyemiz sınırlarında bulunan semt pazarlarının durumlarının incelenip araştırılması“na  ilişkin  İnceleme ve Araştırma  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

10-Meclis Üyelerinden, Ramazan ÖZÇELİK  imzalı“Belediyemiz sınırlarında bulunan Şeyhşamil Mahallesindeki lokantaların denetlenmesi ”ne ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

11-Meclis Üyelerinden, Selahattin ÖZDEMİR imzalı “Belediyemiz  Kültür Müdürlüğünün   2017 yıllı içinde yapmış olduğu harcamaların   incelenip araştırılması“na   ilişkin Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

12-Meclis Üyelerinden, Mehmet Şirin GÜRBÜZ imzalı“Belediyemiz  2017  yılı içinde vermiş olduğu inşaat ruhsatlarının araştırılıp incelenmesi ”ne ilişkin İmar  ve  Şehircilik Komisyonu  tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

13- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/10/2017 tarih ve 558 sayılı ”Tarife Cetveli“ ne ilişkin Plan Bütçe ile İmar ve Şehircilik Komisyonları tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

Dilek  ve  temenniler                                                                                                                                                                            Birsen KAYA AKAT

Kapanış                                                                                                                                                                                                   Belediye  Başkanı