English Kurdi Türkçe
251 93 00

Kasım Ayı Meclis Toplantısı

1.11.2017

                                                                                                                                                                                                               T.C.

DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ

İ L A N I D I R

 

 

 

 

 

Belediyemizin  Kasım -2017 Meclis Toplantısı, 06 Kasım 2017 Pazartesi günü saat: 10.00'da Ana Hizmet Binamız Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olup, gündem maddelerinin ilişikte sunulduğu hususunu;

            Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

 

EK  : Meclis Gündemi (1 Sayfa)                                                     

 

                                                                                                   

 

 Birsen KAYA AKAT

                                                                                                             Belediye  Başkanı

 

            

 

 

GÜNDEM                 :

Açılış Konuşması

1- Meclis Üyelerinden, Mehmet Şirin GÜRBÜZ imzalı“Belediyemiz  2017  yılı içinde vermiş olduğu inşaat ruhsatlarının araştırılıp incelenmesi ”ne   ilişkin İmar  ve  Şehircilik Komisyonu  tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

2-Meclis Üyelerinden, Ramazan ÖZÇELİK  imzalı“Belediyemiz sınırlarında bulunan Şeyhşamil Mahallesindeki lokantaların denetlenmesi ”ne ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

3-Meclis Üyelerinden, Ali Serdar TUNCER'in önerisiyle “Belediyemiz sınırlarında bulunan semt pazarlarının durumlarının incelenip araştırılması“na  ilişkin  İnceleme ve Araştırma  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

4-Meclis Üyelerinden, Selahattin ÖZDEMİR imzalı “Belediyemiz Kültür Müdürlüğünün   2017 yıllı içinde yapmış olduğu harcamaların   incelenip araştırılması“na   ilişkin Plan Bütçe Komisyonu tarafından raporun görüşülmesi.

 

5-Meclis Üyelerinden, Veysi KUZU'nun önerisiyle “Bağlar bölgesinde bulunan özellikle gençlik alanında çalışan Sivil Toplum Örgütlerinin araştırılması ve Bağlar bölgesinde bulunan gençlerin karar alma mekanizmasına ne düzeyde katıldıklarının araştırılması“na ilişkin  Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

6- Meclis Üyelerinden, Ahmet Fikret ÖCAL'ın  önerisiyle “Bağcılar mahallesinde bulunan hayvan barınaklarının  araştırılması“na ilişkin  İnceleme ve Araştırma  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

7-Meclis Üyelerinden, Yüksel ALMAS ve Kesuman TAŞLI  imzalı “Belediyemiz Oğlaklı  Mahallesinde yaşayan kadınların sorunlarının incelenip araştırılması” na ilişkin Kadın Sorunlarını Araştırma  Komisyonu tarafından hazırlanan  raporun görüşülmesi.

 

8-Meclis Üyelerinden, Pervin AYLİ YAĞIZ imzalı “İlçemiz sınırlarında bulunan Down sendromu çocukların durumlarının  incelenip araştırılması ” na ilişkin Engelliler Komisyonu tarafından  hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

9- Meclis Üyelerinden, Felat ÖZSOY imzalı “Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğünde görev yapan personellerin eğitim durumlarının araştırılması”na ilişkin Eğitim ve Kültür  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

10- Meclis Üyelerinden, Halime BAYRAM ve Naşide TOPRAK imzalı “Belediyemiz sınırlarında bulunan Ayşeşan  parkında kadın, çocuk ve engellilere kulanım alanlarının uygun olup olmadığının incelenip araştırılması“na  ilişkin Kadın Erkek Eşitlik  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

11- Meclis Üyelerinden, Perihan AKTAŞ ve Ayfer ÖZSOY imzalı “Belediyemiz sınırlarında bulunan  Ortaören mahallesindeki vatandaşların sorunlarının incelenip araştırılması”na ilişkin Halkla İlişkiler Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

Dilek  ve  temenniler                                                                                                                                                                                                                     Birsen KAYA AKAT

Kapanış                                                                                                                                                                                                                                          Belediye  Başkanı