English Kurdi Türkçe
251 93 00

BAĞLAR KAYMAKAMLlĞI İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

10.02.2017

T.C.
BAGLAR KAYMAKAMLlGI

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Sayı        : 98844043-0 1 0.07 .02-E.249586
Konu      : Sınav Duyurusu
 

BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

01.02.2017

Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim 
Merkezi arasında imzalanan protokol çerçevesinde yapılacak bitki koruma ürünleri bayi veya 
toptancılık izin belgesi almak isteyenler için yapılacak sınav 08 Nisan 2017 Cumartesi günü 
10:00'da Ankara'da yapılacaktır. Başvurular 13.02.2017-24.02.2017 (en geç saat:17:00'ye kadar) 
tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezinin https://aday.ankara.edu.tr internet 
adresinden yapılacaktır. İlgilenen vatandaşlarımıza gerekli duyuruların yapılması gerekmektedir.

Gereğini Bilgilerinize arz/rica ederim.

Ahmet AYUS 
İlçe Müdürü